• instagram
  • instagram

Alasivu varausehdot EL

RYHMÄ- JA KOKOUSVARAUSTEN VARAUSEHDOT

Voidaksemme taata, että ryhmä- ja kokousjärjestelymme onnistuvat sovitulla tavalla edellytämme, että seuraavia ehtoja ja suosituksia noudatetaan, mikäli ei ole erikseen toisin sovittu.

KOKOUSTILAVARAUKSET

Tilavarauksesta tulee sitova, kun varaus on asiakkaan puolesta vahvistettu.

TILAAN KUULUVAT PALVELUT

Yleisvalaistus, lämmitys, normaali sähkönkulutus ja yleissiivous sisältyy kokonaishintaan. Tavanomaisesta poikkeava sähkönkulutus ja siivous veloitetaan erikseen. Kokousvälineistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Muista kuin hotellille kuuluvista välineistä veloitamme niistä hotellille aiheutuneet kustannukset.

MAJOITUS

Mikäli majoituksesta ei ole tehty erillistä sopimusta, noudatetaan yleisiä toimitusehtoja.

MAJOITUKSEN ENNAKKOMAKSUT

Hotellilla on oikeus periä majoituksesta ennakkomaksua. Tämä määritellään aina tapauskohtaisesti. Mikäli ennakkomaksu on sovittu, niin huoneet, joista ei ole maksettu ennakkomaksuja määräaikaan mennessä, palautuvat hotellin käyttöön.

PERUUTUSEHDOT

Tilaajalle on oikeus seuraavien peruutusaikojen puitteissa perua majoitusvarauksensa ilman korvausvelvollisuutta hotellille:

 

  8–15 huonetta  16–50 huonetta yli 51 huonetta
100 % varauksesta   21 vrk  30 vrk 60 vrk
60 % varauksesta  12 vrk  21 vrk 30 vrk
30 % varauksesta   7 vrk 12 vrk 21 vrk

 

 

 

Myöhemmin tapahtuneista tai edellä mainitun huonemäärän ylittävistä peruutuksista hotellilla on oikeus veloittaa täysimääräisesti koko varauksen ajalta. Muutokset varaukseen tulee tehdä aina kirjallisesti.

NIMILISTA

Nimilista tulee lähettää hotellille viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden ajankohtaa. Listasta tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: nimi, huonejako, mahdollinen poikkeava tulo- ja lähtöpäivä. Mikäli halutaan, ettei majoituskorttia tarvitse täyttää, niin nimilistassa tulee lisäksi olla seuraavat tiedot: kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka, syntymäaika sekä ulkomaalaisilta passinnumero ja kotimaa.

RAVINTOLAPALVELUT

TILAVARAUS

Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Tilavaraus vahvistetaan aina tilaajalle kirjallisesti. Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle.

ENNAKKOMAKSU

Sovitaan erikseen tilaajan kanssa varauskohtaisesti.

HENKILÖMÄÄRÄ

Ravintolapalvelujen tilaus on voimassa tilattaessa ilmoitetulla henkilömäärällä, jota tilaaja voi tarkentaa yhtä (1) viikkoa ennen tilaisuutta kuitenkin niin, että +/- 10 % muutoksen voi esittää vielä kahta (2) vuorokautta ennen tilaisuutta. Jos lopullisen osanottajamäärän pienenemisestä on ilmoitettu vähemmän kuin kahta (2) vuorokautta ennen tilaisuuden alkua tai ei ole ilmoitettu lainkaan, on ravintolalla oikeus veloittaa tarjoilun sopimushinta. Juomien kohdalla tämä tarkoittaa pilalle meneviä juomia, jotka on tilaisuutta varten hankittu tai valmistettu.

MUUT EHDOT

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli hotelli tai ravintola hankkii tilaajan toivomuksesta erikoislupia, tanssiin tai ohjelmien esittämiseen tai tilaajan toivomuksesta ryhtyy muihin erikoisjärjestelyihin, tilaaja sitoutuu maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

TILAAJAN VASTUU

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjä tai yleisö aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin / kokouspaikalle tuomistaan laitteista tai irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaajan tulee nimetä tilaisuudelleen vastuuhenkilö.

TILAPÄISET RAKENTEET

Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin, pystyttää tai kiinnittää tilapäisiä rakenteita, opasteita tai muuta sopimatta tästä erikseen hotellin tai ravintolan kanssa.

SOPIMUKSEN SIIRTO

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin tai ravintolan suostumusta.

MUUTOKSET

Sopimuksia koskevat muutokset tulee tehdä aina kirjallisesti.